Il santuario di Ponzone

Casa CantinaImage
Image
Image

Casa CollinaImage
Image
Image
Santuario di Ponzone

På en sydvest vendt skråning med udsigt over de bløde grønne Piemontesiske bjerge og med de sneklædte alper i baggrunden ligger 3 stenruiner af tidligere landhuse på en 16 ha stor grund. Ruinerne har for mere end 100 år siden været bolig og levested for familier med husdyr, agerbrug osv. Siden er de blevet forladt og er forfaldet.

Hvor stenruinerne er placeret, vil der blive genopført 2 stenhuse ved anvendelse af naturstenene fra ruinerne. Husene vil indeholde alle moderne faciliteter, de vil være velisolerede og opført som bæredygtigt byggeri. Husenes arkitektur og proportioner vil være i overensstemmelse med den lokale arkitektur og byggeskik.

Det ene hus indeholder en stor oprindelig hvælvet cantina (kælder), som vil blive bevaret. Fra både hus og cantina vil der være udsigt over landskab og bjerge. Det andet hus ligger højt med en fantastisk 360 graders udsigt.

Husene vil kunne opføres med et bruttoetageareal på hver op til ca. 220 kvadratmeter (eksklusiv kælder/cantina), hvortil kommer overdækkede terrasser m.v. (bemærk, at murene med effektiv isolering er 60 cm. tykke). Husene vil få hver deres matrikel på ca. 35.000 kvadratmeter (3,5 ha).

Husene sælges som projektsalg og tilpasses købers ønsker og behov. Firmaet Morbelli & Hansen vil sikre, at husene opføres i henhold til det aftalte.