Arkitekturen

Ruinen Casa Collina

Ruinen Casa Collina

Ruinerne

De oprindelige huse er opført med 60 cm. tykke mure i natursten og alene med anvendelse af jord/grus mellem stenene. Over døre og vinduer har man brugt træoverliggere. Tagkonstruktionen har været udført med spær i træ afsluttet med terracotta tegl.

Husenes grundplaner og proportioner er typiske for området og det ene hus har været opført i mindst 3 etaper.

Ruinen Casa Cantina

Casa Cantina

Set fra syd med indgang til cantina og teknikrum/garage. Solceller på forsiden af pool.

Ruinen Casa Cantina

Casa Collina

Set fra øst med overdækket indgangsparti

De nye huse og deres arkitektur

Der er udarbejdet et skitseprojekt for to rekonstruerede huse, som tager udgangspunkt i de oprindelige huses proportioner, arkitektur og placering i landskabet, og tilføjet moderne faciliteter som køkken og badeværelser. Indenfor de traditionelle proportioner er husene indrettet med rummeligheder, som byder på dobbelt høje rum med indskudt dæk (hems), der giver ekstra kvadratmeter og fleksibilitet. Dertil kommer enkelte store døre og vinduer, som trækker det flotte landskab og udsigten ind i husene. Det traditionelle Piemontesiske stenhus har fået et tvist af lys nordisk arkitektur.

Der vil være indbygget brændeovn i en stor naturstensvæg/skorsten i husene.

Husenes tagflader strækker sig ud over rummelige terrasser, som giver skygge og læ.

Husene er orienteret i forhold til verdenshjørnerne, hvorved der opnås de mest optimale udearealer, fra om morgenen og hen over dagen til om aftenen med udsigt til de spektakulære solnedgange over bjergene mod vest. Det er også på vestterrasserne, at der bedst indrettes udekøkken med pizzaovn m.v.

Bæredygtighed og materialer

Der er lagt stor vægt på, at husene bliver bæredygtige. Naturstenene fra de oprindelige huse genanvendes i en moderne velisoleret og dermed ressourceeffektiv konstruktion. Omfanget af betonkonstruktioner er begrænset. Der anvendes træ til tag- og terrassekonstruktioner, tegl i etageadskillelsen mellem stueetage og 1. sal og ressource- hensigtsmæssige terracotta byggesten til skillevægge og terracotta tegl på tagene.

Husene opføres med de lokale byggeteknikker, hvilket sikrer kvalitet i udførelsen.

Regnvandet fra tagene føres til en stor vandtank, som kan bruges til vanding.

Opvarmning tænkes enten etableret som luft til luft varmepumpe(r) eller luft til vand varmepumpe (gulvvarme).

Solceller kan levere strøm til en varmepumpe, varmt vand og pool-pumpe, således at der opnås et begrænset energiforbrug.

Spildevand ledes til en septiktank, og det kan overvejes at etablere et rodzoneanlæg til spildevand fra køkken.