Realisering af husene

Realisering af Casa Cantina og Casa Collina

Skitseprojekterne er udviklet af Morbelli & Hansen SrL – Pietra Vivente, der er et italiensk anpartsselskab ejet af Giuseppe Morbelli og Per Anker Hansen (se nedenfor).

Skitseprojekterne er udarbejdet under hensyntagen til de regler og rammer for byggeriets omfang, der gælder i Ponzone Kommune og i Italien generelt.

Pietra Vivente forestår dialogen med køber om tilpasning og detaljering af projektet, samt den løbende dialog med kommunen, så der kan opnås en byggetilladelse.

Pietra Vivente udarbejder alt nødvendigt myndighedsmateriale med henblik på projektets godkendelse og gennemførelse.

Køber indgår aftale med Pietra Vivente om levering af et samlet projekt (turn key) til en aftalt fast pris på baggrund af det detaljerede projekt.

I projektet vil være indeholdt opretning/forbedring af tilkørselsforholdene fra (hoved-)vejen SSP 212 (rydning, opfyldning m.v.), herunder aftaler med grundejerne, samt forberedelse for fremføring af elektricitet (tomrør i henhold til elektricitet-forsyningsvirksomheden ENELs krav) samt vand fra vandværk.

Byggetiden anslås til ca. 18 måneder.

Køber vil selvfølgelig løbende kunne følge byggeriet på stedet og gennem en månedlig rapportering af byggeriets udvikling og stade.

Byggeriets omkostninger

På baggrund af skitseprojekterne, som de er præsenteret her, er der udarbejdet et budget for byggeriernes realisering.

Prisoverslaget kan fremsendes på anmodning.

Kontakt: pahconsult@gmail.com

Morbelli & Hansen SrL – Pietra Vivente

Morbelli & Hansen SrL ejes af italienske Giuseppe Morbelli og danske Per Anker Hansen.

Giuseppe Morbelli er uddannet arkitekt fra arkitektskolen i Mondovi i 2001 og bosat i Acqui Terme. Han har siden medvirket ved opbygning og istandsættelse af et stor antal Piemontesiske stenhuse. Giuseppe har et stort netværk af dygtige og pålidelige håndværkere i lokalområdet og taler engelsk.

Per Anker Hansen er uddannet Cand. arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1981. Per har i samarbejde med Giuseppe opført et stenhus i området (Monteuccellino). Per arbejder med rådgivning knyttet til byggeprojekter og som projektansvarlig/bygherre for gennemførelse af større byggeprojekter i København, bl.a. Copenhagen International School i Nordhavn og den nye Prins Henriks Skole på Frederiksberg. Per har tidligere været vicedirektør i Folketingets Administration og har haft lederstillinger på Rigshospitalet og i DSB's it-organisation.